maandag 19 juni, 2023

Bedrijf

Primeale United is een internationaal teelt- en handelsbedrijf van jaarrond verse en duurzame groente en is een zelfstandig opererende organisatie binnen de Franse landbouwcoöperatie Agrial. Met vestigingen in Nederland en Noord-Afrika richt Primeale United zich als leverancier en producent met duurzaam gegroeide en ingekochte en biologisch geteelde versproducten op de internationale retailmarkt. Diverse soorten sperziebonen, spruiten, peulen, bosuien en suikermais komen voort uit eigen teelt en met een uitgebreid netwerk van strategische partner-telers en leveranciers kan Primeale United consumenten jaarrond de aanvoer van het gehele assortiment aan groente en fruit garanderen.

Uitdaging

Met het oog op het ERP systeem dat niet meer voldoet aan huidige en toekomstige eisen, processen die daardoor suboptimaal performen, een gewenste business transitie en een daarmee veranderende organisatiestructuur is er een sterke behoefte aan een helder en overzichtelijk proceslandschap met een aanduiding van knel- en verbeterpunten en een duidelijke indexering van rollen en taken. Het vervangen van het huidige ERP moet op die manier vooral een business en organisatie change zijn, met ondersteuning vanuit proces, systeem en data.

Na een diepgaande analyse fase waarin door middel van interviews, workshops en brownpaper sessies end-to-end processen en verbeterpotentieel in kaart zijn gebracht, is er na zorgvuldige afwegingen uit een top5 van thema’s besloten om een Supply Chain Planning project te starten alvorens een ERP selectie & implementatie traject te starten. De uitdaging hierbij is om de vier onderdelen S&OP proces framework, organisatie, tooling omtrent planning en datakwaliteit op elkaar afgestemd uit te rollen.

Rol Chainresult

Gedurende het project bij Primeale United heeft Chainresult de rollen van business consultancy en projectmanagement vervuld. Het team heeft gewerkt op de verschillende Primeale locaties en tijdens de eerste twee fasen van het project is de aanpak en scope bepaald. Kritische bedrijfsprocessen van Primeale United zijn geanalyseerd en gedocumenteerd door middel van het opstellen van besturingsmodellen, procesuitwerkingen en verbeter potentieel om tot objectieve inzichten te komen en besluitvorming te faciliteren. Vervolgfasen zijn na goedkeuring van een stuurgroep uitgevoerd op basis van een plan van aanpak. Hierin heeft Chainresult een concept design opgesteld en is er met Primeale gezamenlijk toegewerkt naar een projectoverdracht waarbij een uitgewerkt implementatieplan is opgeleverd.

Project benefits

Tijdens de verschillende fasen heeft Chainresult diepgaande kennis van huidige processen bij alle projectdeelnemers bijgebracht, welke ook eenvoudig gedeeld kan worden met de rest van de organisatie dankzij de opgeleverde documentatie. De ingevoerde procesoptimalisaties zijn van grote toegevoegde waarde als voorbereiding op de implementatie van een nieuw ERP. De geoptimaliseerde processen binnen het thema Supply Chain Planning dragen bij aan de planbaarheid en weerbaarheid van de supply chain, creëren overzicht en bieden houvast in de dagelijkse operationele uitvoering.