dinsdag 03 maart, 2020

Bedrijf

Vergeer Holland bestaat sinds 1934 en behoort inmiddels tot een van de grootste, innovatieve kaasverwerkers in Europa. Het bedrijf is gespecialiseerd in het rijpen, versnijden en verpakken van kaas voor klanten binnen Nederland en in het buitenland. Vergeer Holland heeft vestigingen in Reeuwijk, Woerden en Bodegraven waar in totaal ongeveer 600 medewerkers werkzaam zijn. Vergeer Holland is naast het huidige distributiecentrum in Bodegraven gestart met het realiseren van een nieuw bedrijfspand waar rijping, productie en opslag zal gaan plaatsvinden.

Uitdaging

Door de groei in productie, een toename van de omvang van de organisatie en veranderingen in wet- en regelgeving binnen de branche heeft Vergeer Holland besloten om een overstap te maken naar een state-of-the-art ERP systeem. De werkwijze van Vergeer Holland werd gekenmerkt door een verouderd systeemlandschap, fragmentatie en persoonsafhankelijkheden.

Er was een wens om de branche- en Vergeer Holland specifieke processen te ondersteunen in het beoogde, nieuwe ERP-systeem. Processtandaardisatie, procesoptimalisatie en schaalbaarheid m.b.t. de huidige en de toekomstige operatie van Vergeer Holland zijn belangrijke pijlers geweest in verificatie en implementatie van het ERP-systeem. Kritische processen moeten door het systeem ondersteund worden zoals de registratie en opvolging van indroogresultaten en bijbehorende behandelplannen van kaas.

Rol Chainresult

Om bovenstaande uitdaging te realiseren is Chainresult gevraagd ter ondersteuning van Vergeer Holland bij het verifiëren en implementeren van het ERP-systeem. Gedurende het project bij Vergeer Holland heeft Chainresult de rollen van business consultancy en change- en projectmanagement vervuld. Hierbij zijn de kritische bedrijfsprocessen van Vergeer Holland geanalyseerd en gedocumenteerd door middel van het opstellen van verschillende besturingsmodellen en proces documenten/memo’s.

Chainresult heeft het project eind kwartaal 1 2020 overgedragen aan Vergeer Holland gezien de groei in volwassenheid en zelfstandigheid welke de organisatie heeft gerealiseerd tijdens en parallel aan het ERP-project. Vergeer Holland heeft de zelfredzaamheid verworven om het ingerichte ERP-systeem succesvol in gebruik te gaan nemen, waarbij ook het nieuwbouwproject geïntegreerd zal gaan worden. Er is door Vergeer Holland en Chainresult toegewerkt naar een projectoverdracht waarbij de voorbereidingen voor de SIT (Systeem Integratie Test) met een volledige scope van een go-live afgerond zijn.

Verwachte project benefits

Kaas- en bedrijfsspecifieke processen zullen door het ERP-systeem ondersteund worden waardoor procesoptimalisaties binnen Vergeer Holland gerealiseerd kunnen gaan worden. Het zal eenvoudiger worden om afdeling overstijgende processen te optimaliseren.


Vergeer Holland zal in staat zijn om haar indrogings- en rijpingsproces binnen het ERP te registeren waarbij op basis van een behandelplanning de kazen systeem-gestuurd behandeld zullen worden. Verder zal het ERP-systeem inzicht en sturingsinformatie aan Vergeer Holland bieden ten behoeve van het afstemmen van o.a. de grondstofplanning op de productieplanning. Met behulp van de geïntegreerde warehousing module zullen de logistieke bewegingen met betrekking tot zowel inkomende, uitgaande als productie gerelateerde stromen geregistreerd en ondersteund worden.