dinsdag 22 december, 2020

Bedrijf

De thuisbasis van de Kennemervis Groep ligt in voormalig vissersdorp Spakenburg. Ooit begonnen als vissers in Katwijk, tegenwoordig leverancier van een breed scala aan verse, diepgevroren en voorbewerkte vis en vega producten. Een veelzijdig bedrijf met gepassioneerde medewerkers verdeeld over diverse vestigingen in Nederland en Denemarken. Wekelijks bedienen deze medewerkers 6,5 miljoen consumptiemomenten. Met deze passie, kennis en natuurlijk respect voor mens, zee en natuur wil de Kennemervis Groep vis en vega producten voor een nog bredere groep consumenten en markten toegankelijker maken nu en in de nabije toekomst.

Uitdaging

Door groei, ketenintegratie en organisatieontwikkelingen is er behoefte aan een state-of-the-art ERP landschap. Dit moet enerzijds het huidige gedateerde landschap vervangen maar anderzijds ook een grote stap voorwaarts zijn. Om zodoende de huidige bedrijfsprocessen beter te kunnen ondersteunen en automatiseren, meer uit de organisatie te halen en klaar te zijn voor de keten van de toekomst. De ERP oplossing is in dit geval een eerste stap en faciliteert in dit geval enkel de verandering.

Voor het ERP is na een zorgvuldige selectie gekozen voor de Foodware oplossing van Aptean Schouw met in de basis Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. Chainresult is gevraagd voor begeleiding; om het hele speelveld, van functionaliteit, data en procesverandering, te organiseren, faciliteren en te implementeren. Daarnaast verzorgt Chainresult het integrale projectmanagement van dit, voornamelijk business gedreven project.

Rol Chainresult

Om bovenstaande uitdaging te realiseren, is gestart met het in beeld brengen van de gewenste, toekomstige bedrijfsinrichting en gerelateerde processen, in samenspraak met het managementteam en specialisten. Vervolgens is er gekozen om voor de organisatie unieke processen “met het Kennemervis Groep DNA” af te zetten tegen de mogelijkheden van de toekomstige oplossing, via een Proof of Concept (PoC). In deze PoC wordt de oplossing voor een deel ingericht met, in dit geval voor de Kennemervis Groep bedrijfsprocessen en data. Hiermee wordt zowel de applicatie als het team getoetst voordat er met de volledige implementatie wordt gestart. De toekomstige gebruikers en beslissers kunnen live zien of unieke deelprocessen, bijvoorbeeld van orderverzameling tot uitlevering, gaat passen in de nieuwe oplossing. T.o.v. een klassieke blauwdruk en implementatie kent een PoC een korte doorlooptijd van enkele maanden, gecombineerd met een beperkte investering. Gedurende deze fase heeft Chainresult zijn kennis, ervaring en methodieken ingezet om met alle betrokken partijen tot het gewenste resultaat te komen voor de Kennemervis Groep.

Project benefits

Naast kennis van de oplossing is het inzicht in beoogde bedrijfsprocessen verbeterd, als ook de wijze waarop deze processen ondersteund kunnen worden door betreffende systemen. Deze fase is ook gebruikt om de belangrijkste stakeholders binnen de Kennemervis Groep te betrekken, te informeren en om de gemaakte keuzes te borgen. Daarnaast heeft de PoC aangetoond dat naast de basis ook de belangrijkste vis- en bedrijfsspecifieke processen ondersteund kunnen gaan worden: “Dit is een grote stap voorwaarts”. Met name food specifieke eigenschappen als ingrediëntendeclaraties, kwaliteit, maar ook snelheid van vers worden ruimschoots ondersteund. Daarnaast is er een uitgebreide schil van applicaties die op gebied van EDI, Data, BI en Rapportages het inzicht zullen verhogen en om efficiënter te kunnen werken en business verbeteringen te kunnen realiseren, bijvoorbeeld derving reductie. Chainresult heeft deze fase halverwege mei 2020 succesvol afgerond.

Samengevat: De gewenste processen hebben een goede fit met de beoogde oplossing en de mate van organisatieverandering is inzichtelijk. Daarnaast is er een gedetailleerd plan van aanpak opgesteld op basis van een duidelijk gedefinieerde scope voor deze implementatie en realisatie inclusief timing, afhankelijkheden en budget. Binnen Kennemervis Groep is een brede acceptatie voor een vervolg en is besloten om over te gaan tot implementatie vanaf Q1 2021. Chainresult zal ook deze implementatie gaan leiden en de business integratie verzorgen.