woensdag 29 mei, 2024

De uitdaging

Door de groei in productie, een toename van de omvang van de organisatie en veranderingen in wet- en regelgeving binnen de branche besloot kaasverwerker Vergeer Holland om over te stappen naar een state-of-the-art ERP systeem. De werkwijze van Vergeer Holland werd gekenmerkt door een verouderd systeemlandschap, fragmentatie en persoonsafhankelijkheden.

Er was een wens om de branchespecifieke en Vergeer Holland specifieke processen te ondersteunen in het beoogde, nieuwe ERP-systeem. Processtandaardisatie, procesoptimalisatie en schaalbaarheid met betrekking tot de huidige en de toekomstige operatie van Vergeer Holland waren belangrijke pijlers geweest in verificatie en implementatie van het ERP-systeem. Het systeem moest kritische processen kunnen ondersteunen, zoals de registratie en opvolging van indroogresultaten en bijbehorende behandelplannen van kaas.

Over Vergeer Holland, kaasverwerker

Vergeer Holland is een van de grootste, innovatieve kaasverwerkers in Europa. Het bedrijf is gespecialiseerd in het rijpen, versnijden en verpakken van kaas voor klanten binnen Nederland en in het buitenland. Vergeer Holland heeft vestigingen in Reeuwijk, Woerden en Bodegraven waar in totaal ongeveer 600 medewerkers werkzaam zijn.

Rol Chainresult

Vergeer Holland heeft Chainresult gevraagd om te ondersteunen bij het verifiëren en implementeren van het ERP-systeem. Gedurende het project bij Vergeer Holland heeft Chainresult de rollen van business consultancy en change- en projectmanagement vervuld. Hierbij zijn de kritische bedrijfsprocessen van Vergeer Holland geanalyseerd en gedocumenteerd door middel van het opstellen van verschillende besturingsmodellen en proces documenten/memo’s.

Chainresult heeft het project daarna weer overgedragen aan Vergeer Holland. Dit was goed mogelijk gezien de groei in volwassenheid en zelfstandigheid die de organisatie had gerealiseerd tijdens en parallel aan het ERP-project. Vergeer Holland verwierf de zelfredzaamheid om het ingerichte ERP-systeem succesvol in gebruik te nemen, waarbij ook het nieuwbouwproject geïntegreerd werd. Er is door Vergeer Holland en Chainresult toegewerkt naar een projectoverdracht waarbij de voorbereidingen voor de SIT (Systeem Integratie Test) met een volledige scope van een go-live afgerond zijn.

Project benefits

Kaas- en bedrijfsspecifieke processen waren zo ingericht om door het ERP-systeem ondersteund te worden, waardoor Vergeer Holland procesoptimalisaties kon realiseren. Ook werd het eenvoudiger om afdelingsoverstijgende processen te optimaliseren.

Vergeer Holland werd in staat gesteld om haar indrogings- en rijpingsproces binnen het ERP te registeren, waarbij op basis van een behandelplanning de kazen systeemgestuurd konden worden behandeld. Verder bood het ERP-systeem inzicht en sturingsinformatie aan Vergeer Holland voor het afstemmen van de grondstoffenplanning op de productieplanning. Met de geïntegreerde warehousing module werden de logistieke bewegingen van zowel de inkomende, uitgaande als productiegerelateerde stromen geregistreerd en ondersteund.