dinsdag 28 mei, 2024

De uitdaging

Door steeds uitgebreidere klantwensen en strengere kwaliteitseisen wordt er in deze tijd steeds meer vanlogistiek dienstverleners zoals Fresh Pack Logistics verwacht. Dit heeft vooral impact op informatievoorziening en -vastlegging. Om blijvend in deze behoefte te kunnen voorzien heeft Fresh Pack Logistics (FPL) daarom een platform nodig, waarin informatie door de gehele supply chain kan worden vastgelegd en op de juiste manier inzichtelijk kan worden gemaakt voor zowel interne als externe klanten. Daarom selecteerde het een nieuw ERP/WMS-platform, dat deze informatievoorziening kan leveren via portalen en interfaces met een Enterprise Service Bus (ESB). Dankzij deze digitale informatie-uitwisseling zijn de vele dagelijkse contactmomenten (telefoon/mail) aanzienlijk gereduceerd. 

Naast de externe informatievoorziening is een efficiënte operationele aansturing essentieel voor een doeltreffende dienstverlening die FPL nastreeft. Tijdens het selectietraject waren de mogelijkheden op het gebied van automatische warehouse-aansturing fundamenteel voor de keuze van het ERP/WMS-systeem.

FPL streeft een uniforme werkwijze na voor al haar klanten, maar wil daarnaast flexibel blijven om aan de gevarieerde vragen van klanten te voldoen. Doordat iedere klant specifieke procesmatige wensen heeft en daarnaast veelal een unieke systeemondersteuning heeft was het uitdagend om de gewenste uniformiteit te borgen. Met name door de inrichting van een uitgebreide ESB kan FPL haar processen uniform inrichten en toch aan de gevarieerde vraag van klanten voldoen.

Over Fresh Pack Logistics

Fresh Pack Logistics (FPL) biedt een totaalpakket van logistieke diensten aan handelsbedrijven binnen de groente- & fruitsector. Op de logistieke locatie van FPL in het hart van de groente- en fruithandel in Barendrecht heeft FPL een modern koelhuis met onafhankelijke koelcompartimenten en een verscheidenheid aan verpakkingsmachines. De 3PL dienstverlening van FPL bestaat uit: Warehousing, Value Added Logistics, Ompak en Verpak, Kwaliteitscontroles, Transport en Douaneafhandeling.

Rol Chainresult

Chainresult startte met de inventarisatie van alle processen en raakvlakken met de gewenste systeemondersteuning. Samen met de input van de key users werd een Request for Proposal (RFP) uitgestuurd en vervolgens is het selectietraject onder begeleiding van Chainresult volbracht.

Tijdens de implementatiefase is zowel het projectmanagement als inhoudelijke ondersteuning op key-onderwerpen binnen het project bij Chainresult belegd. De correcte bewaking van integraliteit in het project met vele interne en externe stakeholders is van groot belang geweest bij de succesvolle implementatie.

Project Benefits

Door de migratie naar het nieuwe platform is FPL in staat bestaande klanten nog beter van dienst te zijn en op de gewenste onderdelen real-time informatie aan klanten te verschaffen waardoor vele communicatie (telefoon/mail) verleden tijd is. Interne processen zijn nog meer geautomatiseerd en informatie is eenduidig en overzichtelijk vastgelegd. Dit heeft mede bijgedragen aan een nog efficiëntere samenwerking tussen de backoffice medewerkers en de collega’s op de vloer.

Zowel de gehele financiële ondersteuning als de dienstverlening voor een van de grootste klanten van FPL is inmiddels ondergebracht binnen het ERP-/WMS-systeem. Door de generieke interface is het relatief eenvoudig om nieuwe klanten aan te haken zonder hiervoor veel aanpassingen te hoeven doen in het informatiesysteem van de klant of FPL.