dinsdag 21 mei, 2024

De uitdaging

Met het oog op het ERP-systeem dat niet meer voldeed aan huidige en toekomstige eisen met als gevolgd dat bepaalde processen daardoor suboptimaal performden, had Primeale United een sterke behoefte aan een helder en overzichtelijk proceslandschap met een aanduiding van knel- en verbeterpunten en een duidelijke indexering van rollen en taken. Op die manier moest het vervangen van het huidige ERP vooral een business en organisatieverandering zijn, met ondersteuning vanuit proces, systeem en data.

Over Primeale United, the seed to plate company

Primeale United is een internationaal teelt- en handelsbedrijf van jaarrond verse en duurzame groente en is een zelfstandig opererende organisatie binnen de Franse landbouwcoöperatie Agrial. Met vestigingen in Nederland en Noord-Afrika richt Primeale United zich als leverancier en producent met duurzaam gegroeide en ingekochte en biologisch geteelde versproducten op de internationale retailmarkt.

Na een diepgaande analyse fase – waarin met interviews, workshops en brownpaper sessies de end-to-end processen en het verbeterpotentieel in kaart zijn gebracht – hebben Primeale United en Chainresult besloten om een Supply Chain Planning-project te starten alvorens een ERP selectie & implementatie traject te starten. De uitdaging hierbij was om de vier onderdelen S&OP proces framework, organisatie, tooling omtrent planning en datakwaliteit op elkaar afgestemd uit te rollen.

Rol Chainresult

Gedurende het project bij Primeale United heeft Chainresult de rollen van business consultancy en projectmanagement vervuld. Het team heeft gewerkt op de verschillende Primeale locaties en tijdens de eerste twee fasen van het project is de aanpak en scope bepaald. Kritische bedrijfsprocessen van Primeale United zijn geanalyseerd en gedocumenteerd door middel van het opstellen van besturingsmodellen, procesuitwerkingen en verbeter potentieel om tot objectieve inzichten te komen en besluitvorming te faciliteren. Vervolgfasen zijn na goedkeuring van een stuurgroep uitgevoerd op basis van een plan van aanpak. Hierin heeft Chainresult een concept design opgesteld en is er met Primeale gezamenlijk toegewerkt naar een projectoverdracht waarbij een uitgewerkt implementatieplan is opgeleverd.

Over Primeale United, the seed to plate company

Primeale United is een internationaal teelt- en handelsbedrijf van jaarrond verse en duurzame groente en is een zelfstandig opererende organisatie binnen de Franse landbouwcoöperatie Agrial. Met vestigingen in Nederland en Noord-Afrika richt Primeale United zich als leverancier en producent met duurzaam gegroeide en ingekochte en biologisch geteelde versproducten op de internationale retailmarkt.

Project benefits

Tijdens de verschillende fasen heeft Chainresult diepgaande kennis van huidige processen bij alle projectdeelnemers bijgebracht. Die kennis kon ook eenvoudig gedeeld worden met de rest van de organisatie dankzij de bijbehorende, opgeleverde documentatie. De ingevoerde procesoptimalisaties zijn van grote toegevoegde waarde geweest als voorbereiding op de implementatie van een nieuw ERP. De geoptimaliseerde processen binnen het thema Supply Chain Planning dragen bij aan de planbaarheid en wendbaarheid van de supply chain, creëren overzicht en bieden houvast in de dagelijkse operationele uitvoering.