woensdag 29 mei, 2024

De uitdaging

Door het toenemende volume in productie was Dekker Chrysanten op zoek naar een manier om haar productieproces verder te optimaliseren. Mede ingegeven door de complexiteit in de planning binnen de chrysantenteelt is het van fundamenteel belang dat de registratie van de stroom van informatie op ieder moment in de interne keten geborgd is. Zo zijn er veel factoren die de planning kunnen compliceren bij de teelt, bijvoorbeeld door weersinvloeden, en tijdens het transport.

Om de optimalisatie te realiseren heeft er een ERP-selectietraject plaatsgevonden om een informatiesysteem te kiezen die hierin optimaal zou kunnen ondersteunen. De implementatiescope werd tevens gekenmerkt door een essentiële communicatie tussen het ERP-systeem en de middleware die de productiemachines en transportbanden aanstuurt om een actueel beeld van de capaciteit inclusief status in het proces te verkrijgen.

Over Dekker Chrysanten, colours your world

Dekker Chrysanten is een internationaal opererende veredelaar en vermeerderaar van chrysanten. Het familiebedrijf heeft productielocaties in Nederland en Tanzania en zet haar producten mondiaal af via distributeurs en eigen verkoopkantoren in Nederland, Colombia en Zuid-Afrika. Op tal van fronten focust Dekker Chrysanten haar activiteiten op innovatie en procesautomatisering.

Rol Chainresult

Na een stroeve start binnen het implementatietraject heeft Dekker Chrysanten aan Chainresult gevraagd een sturende rol te vervullen in het project. Hierbij is gestart met het inventariseren van de processen binnen Dekker Chrysanten in relatie tot de beoogde systeemondersteuning. Hierop heeft Chainresult een advies uitgebracht om de implementatiescope aan te passen. Dit was in het bijzonder gericht op het reduceren van de implementatiecomplexiteit en daarbij behorende impact op de organisatie. Een helder beschreven implementatiescope en -aanpak stonden aan de basis van het vervolg van de het implementatietraject inclusief een beschrijving van de aanvullende optimalisatieslagen na afronding van de eerste fase.

Tijdens het vervolg van het implementatietraject heeft Chainresult het projectmanagement ingevuld en een goede afstemming tussen de verschillende stakeholders en bijbehorende opvolging geborgd. Daarnaast heeft Chainresult haar inhoudelijke kennis ingezet om te ondersteunen bij een optimalisatie van de processen en inrichting van het informatiesysteem.

Project benefits

Door de geadviseerde implementatiescope te volgen en de interne processen waar nodig aan te passen heeft Dekker Chrysanten haar productieproces kunnen optimaliseren. Het sturen op de juiste masterdata en gegevensvastlegging binnen het systeem heeft ertoe geleid dat de wijzigingen die intern veroorzaakt werden aanzienlijk zijn verlaagd. Door ondersteuning van het systeem zijn conflicten tijdig inzichtelijk zodat hier op het juiste moment op ingespeeld kan worden.